RODO - Team of Civil Engineers AŁYKOW

Do You need comprehensive building specyfications or help
in the investment implementation proces in the monuments?
FULLY PROFESSIONAL AND RIGHT ON TIME.
Team of Civil Engineers AŁYKOW
FULLY PROFESSIONAL AND RIGHT
ON TIME.
Title
Go to content
RODO

Ochrona danych osobowych
Na  podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne  rozporządzenie o  ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy:

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem  Pani/Pana danych jest Zespół Inżynierów AŁYKOW z siedzibą  w  Lubaniu ul.Kościuszki 1/4, 59-800 Lubań.
Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem
e-maila: biuro@alykow.com
telefonicznie +48 75 775 96 65
lub wysyłając korespondencję na adres ul.Kościuszki 1/4, 59-800 Lubań.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa   dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich  przetwarzania  - czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę  zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania  umowy – przez czas  jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą  przetwarzania danych jest  uzasadniony interes administratora - do czasu  istnienia tego uzasadnionego interesu.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
a) realizacji ewentualnych zleceń na proponowane przez firmę Ałykow - Zespół Inżynierów usługi
b) skontaktowania się w celu związanym z realizacją usług, w tym: kontakt  w  formie korespondencji tradycyjnej, email lub telefonicznie.
c) sprzedaży usług
d) wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie i przechowywanie   faktur, rachunków i innych dokumentów sprzedażowych i handlowych;
e) zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług);
f) prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
g) dochodzenia roszczeń i windykacji należności ;
h) archiwizacji danych;
i) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ;
j) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na firmie Ałykow - Zespół Inżynierów

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie   danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji  sprzedaży produktów czy też wykonania usługi przez firmę  Ałykow - Zespół Inżynierów.

ODBIORCY DANYCH i PODPOWIERZENIE DANYCH
Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą:
a) firma  Ałykow - Zespół Inżynierów ul.Kościuszki 1/4, 59-800 Lubań
b) podmioty firmy i instytucje, które świadczą usługi księgowe, windykacyjne, usługi IT, hosting na rzecz firmy Ałykow - Zespół Inżynierów
c) firmy kurierskie, spedycyjne i pocztowe, za pośrednictwem których doręczamy przesyłki oraz korespondencję;
d) podmioty współpracujące oraz kontrahenci;
e) podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa;

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie zostaną udostępnione podmiotom spoza   Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zostały uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w   jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje  Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
  • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych  osobowych,
    którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Administratora w  dowolnym  momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Zgodę można  wycofać  poprzez przesłanie informacji na adres
    email: biuro@alykow.pl lub  adres korespondencyjny Ałykow - Zespół Inżynierów ul.Kościuszki 1/4; 59-800 Lubań

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności i RODO.    
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia polityki prywatności i RODO będą opublikowane na  firmowej stronie internetowej alykow.com


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwis alykow.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych  informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki   cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w   szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu   końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron   internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony   internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu   końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem  zamieszczającym na  urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki  cookies oraz uzyskującym  do nich dostęp jest operator Serwisu: Ałykow - Zespół Inżynierów z siedzibą w Lubaniu 59-800, ul.Kościuszki 1/4, 59-800 Lubań

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do  preferencji  Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron  internetowych; w  szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie  Użytkownika  Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,  dostosowaną do jego  indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób   Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia   ulepszanie ich struktury i zawartości;
c)  utrzymanie  sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki  której Użytkownik  nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie  wpisywać loginu i hasła;

W  ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:  „sesyjne"  (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies).  Cookies  „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w  urządzeniu  końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).   „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do   czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a)  „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług   dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies   wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b)  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.   wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w   ramach Serwisu;
c)  „wydajnościowe" pliki cookies,  umożliwiające zbieranie informacji  o sposobie korzystania ze stron  internetowych Serwisu;
d)  „funkcjonalne" pliki cookies,  umożliwiające „zapamiętanie"  wybranych przez Użytkownika ustawień i  personalizację interfejsu  Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka  lub regionu, z którego  pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu  strony internetowej  itp.;
e)  „reklamowe" pliki cookies,  umożliwiające dostarczanie Użytkownikom  treści reklamowych bardziej  dostosowanych do ich zainteresowań.

W  wielu  przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron  internetowych  (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików  cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.  Użytkownicy Serwisu mogą  dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.  Ustawienia te mogą zostać zmienione w  szczególności w taki sposób, aby  blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach  przeglądarki internetowej bądź informować o ich  każdorazowym  zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe  informacje o  możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w   ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator   Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą   wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych   Serwisu.
Pliki  cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym  Użytkownika Serwisu i  wykorzystywane mogą być również przez  współpracujących z operatorem  Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Polityka prywatności i plików cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.
Źródła informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko  
ADDRESS

ul. Kościuszki 1 / 4 (1. piętro)
59-800 Lubań, Poland

CONTACT

 +48 75 775 96 65
 biuro@alykow.com
INFORMATION

© All rights reserved
Team of Civil Engineers AŁYKOW 2020
Back to content