Training - Team of Civil Engineers AŁYKOW

Do You need comprehensive building specyfications or help
in the investment implementation proces in the monuments?
FULLY PROFESSIONAL AND RIGHT ON TIME.
Team of Civil Engineers AŁYKOW
FULLY PROFESSIONAL AND RIGHT
ON TIME.
Title
Go to content

Training

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa "Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle obowiązujących przepisów prawa", Zgorzelec

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
“Najczęstsze przyczyny wypadków przy wykonywaniu robót budowlanych oraz nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli PIP", Zgorzelec

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
“Wymogi przepisów ochrony przeciwpożarowej w projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych", Zgorzelec

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
“Zakończenie procesu inwestycyjnego w świetle ustawy Prawo budowlane", Zgorzelec

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
“Problemy związane z procedurami formalno-prawnymi przy wydawaniu pozwolenia na budowę”, Zgorzelec

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
“Zasady nowej klasyfikacji gruntów zalecanej przez Eurokod 7”, Jelenia Góra

Szkolenie Akademii Morskiej w Szczecinie "Sposoby pozyskiwania środków na realizację projektów badawczych (w tym z UE)", Szczecin

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa “Awarie i uszkodzenia konstrukcji nasypów drogowych, skarp i wykopów oraz zboczy naturalnych z wbudowanymi geosyntetykami w aspekcie błędów projektowych i wykonawczych”, Legnica

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa “Prawo Budowlane w praktyce.
Aktualny stan przepisów Prawa budowlanego”, Lubań

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
“Prawo Budowlane i przepisy związane - stan aktualny”, Jelenia Góra

Szkolenie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, Wrocław

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Obciążenie według europejskiej normy wiatrowej PN-EN 1991-1-4”, Wrocław

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Obciążenie według znowelizowanej i europejskiej normy śniegowej”, Wrocław

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
“Projektowanie połączeń konstrukcji stalowych według Eurokodu 3”, Wrocław

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
“Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodu 3”, Legnica

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
“Zastosowanie materiałów kompozytowych do wzmacniania konstrukcji”, Wrocław

Seminarium szkoleniowe „Nowa metodyka obliczania obciążenia cieplnego budynków wg PN-EN 12381:2006”, Warszawa

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Błędy projektowania stalowych konstrukcji prętowych na tle katastrofy hali MTK w Chorzowie”, Jelenia Góra

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Naprawa i wzmocnienie zabytkowych konstrukcji drewnianych”, Jelenia Góra

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Aktualne zagadnienia projektowania konstrukcji żelbetowych”, Legnica

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Zmiany w Prawie budowlanym”, Jelenia Góra

Seminarium szkoleniowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich o/Wrocław “Ochrona odgromowa obiektów budowlanych w świetle obowiązujących norm i przepisów”, Wrocław

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Naprawa i wzmacnianie zabytkowych konstrukcji murowych”, Wrocław

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Projektowanie konstrukcji murowych zgodnie z PN-B-03002:1999 i Eurocodem 6”, Jelenia Góra

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Nowe zasady sporządzania kosztorysów, przedmiarów i opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, umowy o roboty budowlane

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Projektowanie konstrukcji stalowych według Norm Europejskich (Eurokodów)”, Legnica

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Modernizacja budynków z wielkiej płyty na przykładach przedsięwzięć budowlanych w Poczdamie”, Wrocław

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Procedury FIDIC w robotach budowlanych”, Wrocław

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Nowa europejska norma betonowa – PN-EN 206-1 podstawą projektowania konstrukcji betonowych”, Zgorzelec

Szkolenie organizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych ZAE, Warszawa

ADDRESS

ul. Kościuszki 1 / 4 (1. piętro)
59-800 Lubań, Poland

CONTACT

 +48 75 775 96 65
 biuro@alykow.com
INFORMATION

© All rights reserved
Team of Civil Engineers AŁYKOW 2020
Back to content