Publication - Team of Civil Engineers AŁYKOW

Do You need comprehensive building specyfications or help
in the investment implementation proces in the monuments?
FULLY PROFESSIONAL AND RIGHT ON TIME.
Team of Civil Engineers AŁYKOW
FULLY PROFESSIONAL AND RIGHT
ON TIME.
Title
Go to content

International publications

Ałykow K., Napiórkowska-Ałykow M. (2021). Renovation of 16th Century Salt House Roof (Lubań, Lower Silesia, Poland) – case study (In) Roca P., Pelà L. & Molins C. (Ed) 12th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions SAHC 2021, Barcelona, pp. 1206-1213

Ałykow K., Napiórkowska-Ałykow M., Bednarz Ł., Jasieńko J., Mamedow A., Apostolova-Sossa L., Denysenko N. & Zhurauliou A. (2020). Deflections of Vaults as a Long-Term Cause of Changing Roof Structure, as Illustrated by the Example of Lutheran Border Church in Leśna, Poland, Wiadomosci Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation, 64, pp. 106-116

Ałykow K. & Napiórkowska-Ałykow M. (2019). Between Conservators Theory And Modern Construction’s Codes. Renovation Of Roof Of 16th Century Salt House In Lubań, Lower Silesia, Poland (In) Branco J.M., Poletti E., Sousa H.S., (Ed) SHATIS’19 - Structural Health Assessment of Timber Structures, Guimarăes, pp. 119-128

Ałykow, K. & Napiórkowska-Ałykow, M. (2019). Influence of Long-Time Work of 19th Century Modern-Type Roof Construction on Technical Condition of Vaults of Gothic Church. Key Engineering Materials, 817, 605–612
 
Ałykow, K. & Napiórkowska-Ałykow M. (2019). Re-modeling of the Monumental Building According to Existing Standards on Cultural Heritage Protection: (In) Aguilar R., Torrealva D., Moreira S., Pando M.A., Ramos L.F. (Ed) Structural Analysis of Historical Constructions.

Ałykow K. & Napiórkowska-Ałykow M., (2017). The Expansion Of Mansard Roofs Across Europe In 18th Century (In) Arun G. (Ed) Structural Health Assessment of Timber Structures, Istanbul, pp. 25-34

Ałykow, K. & Napiórkowska-Ałykow, M. (2013). The Influence of Faulty 19th Century Technical Solutions on a Work of 18th Century Rafter Framing as Exemplified by Church in Nowy Kościół in Lower-Silesia, Poland - Case Study. Advanced Materials Research, 778, 903–910

Ałykow, K. & Napiórkowska-Ałykow, M. (2017). The Reinforcement, Reconstruction and the Conservation of Historical Masonry Walls - Case Study. Key Engineering Materials, 747, 550–557

Ałykow K. & Napiórkowska-Ałykow M. (2014). The Influence of Temperature and Cracks on the Structural Behaviour of Church Vaults as Exemplified by Selected Sacral Object of Lower-Silesia/ Poland (In) Lourenço P. B., Haseltine B., Vasconcelos G. (Ed) Proceeding of 9th International Masonry Conference IMC 2014, Guimarăes, ID 882

Ałykow K. & Napiórkowska-Ałykow M. (2015). First the roof than the walls. Influence of the political situasion on the building technology (In) Jasieńko J., Nowak T. (Ed) Structural Health Assessment of Timber Structures, Wrocław , pp. 159-166

Ałykow K. & Napiórkowska-Ałykow M. (2015). On the inadequate modelling of the structure of architectural heritage, Wiadomosci Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation, 41, pp. 59-64,

Ałykow K. & Napiórkowska-Ałykow M. (2013) The Influence Of Faulty 19th Century Technical Solutions On A Work Of 18th Century Rafter Framing As Exemplified By Church In Nowy Kościół In Lower-Silesia, Poland – Case Study (In) Piazza M., Riggio M. (Ed) Advanced Materials Research Vol. 778, Structural Health Assessment of Timber Structures, Zurich, pp. 903-910,

Ałykow K. & Napiórkowska-Ałykow M. (2012). The Influence Of XIX-Centure Technical Solutions On A Work Of A Baroque Hall Churches On Example Of Selected (In) Jasieńko J. (Ed) Structural Analysis of Historical Constructions, Wrocław, pp. 986-994

Ałykow K. & Napiórkowska-Ałykow M. (2009). Renovation of the terraces and the balcony in the historic main building of the secondary schools complex in Biedrzychowice, Wiadomosci Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation, 26, pp. 609-616                                             .

Ałykow K. & Napiórkowska-Ałykow M. (2009). Investments process for structure repair of monumental buildings – problems and hazards and a proposition of additional requirements in the light of present law regulations,
Wiadomosci Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation, 26, pp. 646-658

Ałykow K. & Napiórkowska-Ałykow M. (2009). Bauunterlagen für denkmalgeschutzte Objekte – Vorschläge für zusätzliche Anforderungen im Kontent der geltenden Rechtsbestimmungen (In) Matuszczyk P., Lewandowska A. (Ed) Fachwerk-Architektur
– gemeinsames Erbe, Szczecin, pp. 19-24

Ałykow K. & Napiórkowska-Ałykow M. (2008). Der Investitionsprozess bei der Ausführung von Renovierungen an Historischen Objekten – Probleme und Risiken (In) Matuszczyk P., Lewandowska A. (Ed) Fachwerk-Architektur – gemeinsames Erbe, Hagenow, pp. 15-20

Napiórkowska-Ałykow M. & Koszela P. (2006). Chaotic vibrations in nonlinear problems of bar structures. Proceedings in Applied Mathematics and Mechanic (In) GAMM Annual Meeting – Berlin, Weinheim, Volume 6, Issue 1, pp. 227–228

Napiórkowska-Ałykow M. & Glabisz W. (2005). Based on Walsh packet parametric identification technique for dynamic systems (In) GAMM Annual Meeting – Luxembourg, Weinheim, Volume 5, Issue 1, pp.  777–778

Napiórkowska-Ałykow M. & Glabisz W. (2005). Parametric identification procedure based on the Walsh wavelet packet approach for estimation of signal function derivatives (In) Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. 5, no 4 /2005, pp. 5-26

Napiórkowska-Ałykow M., Glabisz W. & Koźbiał T. (2003). Wavelet-based nonparametric identification technique for nonlinear dynamic systems (In) GAMM Annual Meeting – Berlin, Weinheim, Volume 3, Issue 1, pp. 328–329

Domistic publications

Ałykow K. & Napiórkowska-Ałykow M. (2008). Remonty obiektów zabytkowych – problemy i zagrożenia procesu inwestycyjnego,
Renowacje i Zabytki nr 4(28), pp. 20-23

Ałykow K. & Napiórkowska-Ałykow M. (2009). Dokumentacja budowlana dla obiektów zabytkowych – propozycja dodatkowych wymogów w świetle obecnych przepisów prawnych (In) Matuszczyk P., Lewandowska A. (Ed) Zabytki techniki o konstrukcji ryglowej na terenie Polski i Europy Środkowej, Szczecin, pp. 13-18

Ałykow K. & Napiórkowska-Ałykow M. (2006). Wzmocnienie elementów nośnych zabytkowych więźb dachowych przez zmianę charakteru ich pracy na przykładzie wybranych kościołów zachodniej Polski (In) Janowski Z., Szpak J., Chudoba K. (Ed) Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych, Kraków, pp. 17-26

Ałykow K. & Napiórkowska-Ałykow M. (2002). Renowacja obiektu zabytkowego i jego adaptacja dla celów telekomunikacyjnych na przykładzie wieży pokościelnej w Zawidowie (In) Biegus A., Hoła J. (Ed) Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych, Wrocław, pp. 13-18

Ałykow K. & Gałczyński S. (2003). Rola wstępnego sprężania zdegradowanych układów nośnych (In) Brząkała W., Butra J., Gałczyński S. (Ed) Geotechnika w Budownictwie i Górnictwie, Wrocław

Ałykow K. (2001). Skotwiony górotwór jako obudowa zabytkowych wyrobisk i obiektów podziemnych (In) Pawłowski K., Tajduś A. (Ed) Zabezpieczanie i rewitalizacja podziemnych obiektów zabytkowych, Kraków, pp. 57-66

Ałykow K. (2003). Nośność masywnych konstrukcji podziemnych zdeterminowana kruchym pękaniem materiału na przykładzie kotwienia górotworu spękanego, Raport Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław

Ałykow K. & Napiórkowska-Ałykow M. (2004). Analiza przyczyn uszkodzeń konstrukcji zabytkowej więźby dachowej na przykładzie kościoła parafialnego p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim (In) Biegus A., Hoła J. (Ed) Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych, Wrocław, pp. 51-58

Ałykow K. (2001). Skotwiony górotwór jako obudowa zabytkowych wyrobisk i obiektów podziemnych, (In) Pawłowski K., Tajduś A. (Ed) Zabezpieczanie i rewitalizacja podziemnych obiektów zabytkowych, Kraków, pp. 57-66

Ałykow K., Łydżba D. (2000). Dobór obudowy kotwiowej kołowych wyrobisk tunelowych i korytarzowych w ujęciu teorii kompozytów, (In) Butra J., Filcek H., Gałczyński S. (Ed) Geotechnika i budownictwo specjalne, Kraków, pp. 229-238

Ałykow K., Łydżba D. & Sus P. (2000). Projektowanie i określanie własności zastępczych geokompozytów w oparciu o teorię homogenizacji (In) Romankiewicz F., Graczyk M. (Ed) Budownictwo i inżynieria środowiska, Zielona Góra, pp. 209-221

Ałykow K. (2001). Skotwiony górotwór jako miejscowy materiał konstrukcyjny obiektów podziemnych (In) Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria „Budownictwo”, z. 93,

Ałykow K. & Napiórkowska-Ałykow M. (2008). Remonty obiektów zabytkowych – problemy i zagrożenia procesu inwestycyjnego (In) Inżynieryjne Problemy Odnowy Staromiejskich Zespołów Zabytkowych, Kraków

Ałykow K. & Napiórkowska-Ałykow M. (2011). Wzmocnienie elementów konstrukcji zabytkowych kościołów w Witoszynie,
Koninie Żagańskim oraz Lutynce (In) Haczkiewicz R. (Ed) Świadkowie wiary i historii. Kościoły Parafii w Witoszynie, Kraków, pp. 67-82

Napiórkowska-Ałykow M., Glabisz W., Jarczewska K.A. & Koszela P. (2007). Analiza falkowa w wybranych zagadnieniach mechaniki (In) Grabisz W., Madryas C., Nowak H. (Ed) Współczesne problemy naukowo-badawcze budownictwa lądowego i wodnego, Wrocław, pp. 77-93.

Ałykow K. & Napiórkowska-Ałykow M. (2009). Proces inwestycyjny przy realizacji remontów obiektów zabytkowych - problemy i zagrożenia (In) Matuszczyk P., Lewandowska A. (Ed) Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo. Architektura domów wiejskich, Szczecin, pp. 9-14

Ałykow K. (2001). Skotwiony górotwór jako obudowa wyrobisk podziemnych (In) Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa, Wrocław

Ałykow K. & Napiórkowska-Ałykow M. (2006). Remont poawaryjny zabytkowego przepustu drogowego na rzece Santa Maria w Świeradowie-Zdroju (In) Jasieńko J. (Ed) Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych, Wrocław, pp. 538-555

Napiórkowska-Ałykow M. (2004) Analiza falkowa w parametrycznej identyfikacji dyskretnych układów dynamicznych. Raporty Inst. Inż. Ląd. PWroc.

Napiórkowska-Ałykow M. (2003) Analiza falkowa w identyfikacji parametrów konstrucji inżynierskich. Raporty Inst. Inż. Ląd. Proc., Ser. PRE nr 12

Napiórkowska-Ałykow M., Glabisz W. & Koźbiał T. (2001). Transformacja falkowa w identyfikacji wybranych parametrów konstrukcji inżynierskich (In) Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XLVII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB,
T. 2. Teoria konstrukcji. Konstrukcje metalowe. Fizyka budowli. Wrocław, pp. 43-50.

Napiórkowska-Ałykow M., Glabisz W. & Koźbiał T. (2000). Falki w wybranych zagadnieniach mechaniki. Raporty Inst. Inż. Ląd. PWroc., Ser. PRE nr 10

Napiórkowska-Ałykow M., Glabisz W. & Koźbiał T. (2000). Falki w wybranych zagadnieniach mechaniki (In) Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XLVI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, T. 1. Teoria konstrukcji. Konstrukcje metalowe. Wrocław, pp. 59-66.

ADDRESS

ul. Kościuszki 1 / 4 (1. piętro)
59-800 Lubań, Poland

CONTACT

 +48 75 775 96 65
 biuro@alykow.com
INFORMATION

© All rights reserved
Team of Civil Engineers AŁYKOW 2020
Back to content