Citations - Team of Civil Engineers AŁYKOW

Do You need comprehensive building specyfications or help
in the investment implementation proces in the monuments?
FULLY PROFESSIONAL AND RIGHT ON TIME.
Team of Civil Engineers AŁYKOW
FULLY PROFESSIONAL AND RIGHT
ON TIME.
Title
Go to content

Citations


Citations of our texts in other authors’ publications
Mysiak A., Kobusiak-Prokopowicz M., Kaaz K., Jarczewska K.  & Glabisz W. (2017). Characteristics of chaotic processes in  electrocardiographically identified ventricular arrhythmia (In)  Cardiology Journal, Vol. 24, No. 2, pp. 151–158

Kryzia  K. (2014). Organizacja systemu ochrony zabytków  architektoniczno-budowlanych w prawie polskim (In) Logistyka 4/2014, pp.  4564-4572

Tajchman J. (2014) Analiza zakresu  kształcenia i innych czynników mających wpływ na działania architektów i  inżynierów budowlanych w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków  architektury w Polsce (In) Szmygin B. (Ed) Nauczanie i Popularyzacja  Ochrony Dziedzictwa, Warszawa, pp. 191-204

Jarczewska  K., Koszela P., Śniady P. & Korzec A. (2011). Identification of the  structure parameters using short-time non-stationary stochastic  excitation (In) Journal of Sound and Vibration Volume 330, Issue 14, ,  pp. 3352-3367
 
Mosavi A.A. (2010). Vibration-based Damage Detection and Health Monitoring of Bridges,
North Carolina State  University

Tajchman  J. (2008). W sprawie konieczności ustanowienia standardów wykonywania  projektów dotyczących prac planowanych w zabytkach architektury (In)  Ochrona Zabytków 1/2008,
pp. 79-106

Gałczyński S. & Wojtaszek A. (2005). Analysis of design and realization methods of yielding combined underground struktures (In) Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej, Vol. 75 nr 41, Wrocław,  pp. 147-158

Cała M., Flisiak J. & Tajduś A. (2001). Mechanizm współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie, Kraków
ADDRESS

ul. Kościuszki 1 / 4 (1. piętro)
59-800 Lubań, Poland

CONTACT

 +48 75 775 96 65
 biuro@alykow.com
INFORMATION

© All rights reserved
Team of Civil Engineers AŁYKOW 2020
Back to content