Zagospodarowanie zabytkowego parku w Wykrotach - Ałykow Zespół Inżynierów

Potrzebujesz dokumentacji, pomocy w przygotowaniu
i realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym ?
Zespół inżynierów Ałykow ›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Zespół inżynierów Ałykow
›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Title
Przejdź do treści

Zagospodarowanie centralnej części zabytkowego parku podworskiego w Wykrotach (XIX w) oraz północnowschodniej części zabytkowego parku przydworskiego w Gierałtowie (XIX w)

nazwa zadania
Zagospodarowanie centralnej części zabytkowego parku podworskiego w  Wykrotach (XIX w) oraz północnowschodniej części zabytkowego parku  przydworskiego w Gierałtowie (XIX w)

opis obiektu
Park w Gierałtowie
Park powstał w okresie wyjątkowego rozkwitu sztuki ogrodniczej na  Dolnym Śląsku. W drugiej połowie XIX w. pod wpływem renesansu badań  przyrodniczych rozpoczął się szczególny rodzaj kolekcjonerstwa  egzotycznych, rzadkich okazów drzew i krzewów. Niektóre z najstarszych  drzew rosnących dziś w parku są pozostałością istniejącego tu niegdyś  drzewostanu dębowego. W latach 1800-1850 ten istniejący drzewostan  parkowy został przypuszczalnie przeprojektowany i wzbogacony nowymi  nasadzeniami drzew iglastych i liściastych, głównie: sosna wejmutka,  świerk pospolity, Platon klonolistny, kasztanowiec zwyczajny, dąb  czerwony, wiąz szypułkowy, topola biała. Częścią składową parku  prawdopodobnie były także zbiorniki wodne zlokalizowane od strony  południowej.
Park w Wykrotach
Park powstał w okresie wyjątkowego rozkwitu sztuki ogrodniczej na  Dolnym Śląsku. W drugiej połowie XIX w. pod wpływem renesansu badań  przyrodniczych rozpoczął się szczególny rodzaj kolekcjonerstwa  egzotycznych, rzadkich okazów drzew i krzewów. W środkowej części parku  napotykamy na niewielką wyniosłość terenu na pow. ok. 0,06ha otoczoną  zagłębieniem. Według przekazów istniało tam średniowieczne grodzisko  otoczone niewielką  fosą. W odległości około 40m na południowym skraju  parku zachował się kamienny krzyż pokutny. W centralnej części parku  natrafiamy na regularną polanę z widocznymi oznakami plantowania i  kształtowania. W miejscu dzisiejszych boisk sportowych w kierunku stawu  istniał w XVIII i XIX w. niewielki ogród ozdobny . Na początku XIX w. w  otoczeniu pałacu zaprojektowany został romantyczny park. Twórca  wykorzystał umiejętnie zastany drzewostan dębowo – lipowo – grabowy,  niewielkie łąki, falisty teren oraz przebiegające cieki wodne upodabniał  do strumieni, które odcinkami zostały przykryte kamiennymi sklepieniami  i ukryte pod murawą polany. Park posiadał fantazyjnie zaprojektowaną  regularną sieć alejek spacerowych głównie w południowej części z  połączeniem w kierunku stawu, folwarku i ogrodu warzywnego.

zakres prac
- wykonanie ścieżek w ciągach komunikacyjnych,
- wykonanie placu rekreacyjnego,
- konserwacja zieleni wysokiej,
- konserwacja i wycinka zieleni niskiej,
- montaż ławek, tablic informacyjnych itp.,

instytucje współfinansujące
Projekt współfinansowany ze środków Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Galeria

Wróć do spisu treści