Szkolenia - Ałykow Zespół Inżynierów

Potrzebujesz dokumentacji, pomocy w przygotowaniu
i realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym ?
Zespół inżynierów Ałykow ›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Zespół inżynierów Ałykow
›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Title
Przejdź do treści

SZKOLENIA

Udział   w sympozjach i szkoleniach

       
Seminarium  szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Dokumentacja  geotechniczna i geologiczno-inżynierska w budownictwie drogowym i  ogólnym. Aktualne wymagania prawne, odpowiedzialność stron, zmiany i  komentarze ”, Jelenia Góra, Poland, 2019

18. Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej EKIR 2019, Kraków, Poland, 2019

14. Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej EKIR 2015, Kraków, Poland, 2015

13. Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej EKIR 2014, Kraków, Poland, 2014

11. Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej EGIR 2012, Kraków, Poland, 2012

12. Dni Oszczędzania Energii Wrocław, Poland, 2018
 
Seminarium  szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Obciążenie według  znowelizowanej i europejskiej normy śniegowej”, Wrocław, Poland, 2007
 
Szkolenie „Sposoby pozyskiwania środków na realizację projektów badawczych (w tym z UE)”, Szczecin, Poland, 2011

11. Dni Oszczędzania Energii Wrocław, Poland, 2016
 
Seminarium  szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  „Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w  budownictwie w świetle obowiązujących przepisów prawa” Zgorzelec,  Poland, 2014

10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław, Poland, 2014

7. Sympozjum Zagadnienia Konstrukcyjne, Materiałowe i Cieplno–Wilgotnościowe w Budownictwie, Bydgoszcz Fojutowo, Poland, 2011

7. Sympozjum Zagadnienia Konstrukcyjne, Materiałowe i Cieplno–Wilgotnościowe w Budownictwie, Bydgoszcz-Fojutowo, Poland, 2011
 
Szkolenie „Realizacja i rozliczanie projektów badawczych (w tym z UE)” Szczecin, Poland, 2011

Seminarium szkoleniowe „Nowa metodyka obliczania obciążenia cieplnego budynków wg PN-EN 12381:2006”,  Warszawa, Poland, 2007

Seminarium  szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Obciążenie według  znowelizowanej i europejskiej normy śniegowej”, Wrocław, Poland, 2007

Seminarium  szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Naprawa i  wzmocnienie zabytkowych konstrukcji drewnianych”, Jelenia Góra, Poland,  2006

FORUM TERMOMODERNIZACJA, Warszawa, Poland, 2006

Seminarium  szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Błędy projektowania  stalowych konstrukcji prętowych na tle katastrofy hali MTK w  Chorzowie”, Jelenia Góra, Poland, 2006

Seminarium  szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Projektowanie  konstrukcji murowych zgodnie z PN-B-03002:1999 i Eurocodem 6”, Jelenia  Góra, Poland, 2005

Seminarium szkoleniowe  Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy  Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Naprawa i wzmacnianie zabytkowych  konstrukcji murowych”, Wrocław, Poland, 2005

Seminarium  szkoleniowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich o/Wrocław “Ochrona  odgromowa obiektów budowlanych w świetle obowiązujących norm i  przepisów”, Wrocław, Poland, 2005

Seminarium  szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Zmiany w Prawie  budowlanym”, Jelenia Góra, Poland, 2005

Seminarium  szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Aktualne  zagadnienia projektowania konstrukcji żelbetowych”, Legnica, Poland,  2005

FORUM TERMOMODERNIZACJA, Warszawa, Poland, 2004

4. Warsztaty polsko-czesko-niemieckie dotyczące projektu “Krajobraz zabudowy łużyckiej”, Lubań, Poland, 2004

Seminarium  szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Nowa europejska  norma betonowa – PN-EN 206-1 podstawą projektowania konstrukcji  betonowych”, Zgorzelec, Poland, 2004

Seminarium  szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Procedury FIDIC w  robotach budowlanych”, Wrocław, Poland, 2004

Seminarium  szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Nowoczesne izolacje  wodochronne – rozwiązania klasyczne i systemowe”, Wrocław, Poland, 2004

Seminarium  szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Modernizacja  budynków z wielkiej płyty na przykładach przedsięwzięć budowlanych w  Poczdamie”, Wrocław, Poland, 2004

4.  Europejskie Dni Oszczędzania Energii Seminarium szkoleniowe Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Fundacji  Ekorozwoju “Kompleksowa Termomodernizacja Budynków”, Wrocław, Poland,  2004

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich  Inżynierów Budownictwa “Projektowanie konstrukcji stalowych według Norm  Europejskich (Eurokodów)”, Legnica, Poland, 2004

Seminarium  szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Nowe zasady  sporządzania kosztorysów, przedmiarów i opisu przedmiotu zamówienia na  roboty budowlane, umowy o roboty budowlane”, Legnica, Poland, 2004

Seminarium  Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, „Głębokie wykopy na terenach  wielkomiejskich. Projektowanie, technologia, bezpieczeństwo przyległej  zabudowy”, Warszawa, Poland, 2002
Wróć do spisu treści