Rzeczoznawca budowlany Dolny Śląsk projekty zabytków Lubań - Ałykow Zespół Inżynierów

Potrzebujesz dokumentacji, pomocy w przygotowaniu
i realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym ?
Zespół inżynierów Ałykow ›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Zespół inżynierów Ałykow
›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Title
Przejdź do treści
        

           
Wszyscy, bez wyjątku, członkowie naszego Zespołu posiadają uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Członkowie naszego Zespołu posiadają najwyższe możliwe kwalifikacje zawodowe, niedostępne dla większości osób związanych z budownictwem, zarówno w zakresie projektowania jak i przygotowania oraz nadzorowania inwestycji budowlanych.

Wśród członków naszego Zespołu są rzeczoznawcy budowlani z listy:
  • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
  • Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
  • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych NOT
  • International Council of Monuments and Sites ICOMOS

Dbając o jakość wykonywanej dokumentacji dokładamy wszelkich starań, aby stosować w nich nowoczesne, tanie i jednocześnie sprawdzone technologie, w czym pomaga nam stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez aktywny udział w licznych konferencjach, sympozjach oraz szkoleniach.
Prowadzimy szereg badań naukowych i analiz umożliwiających poszerzenie wiedzy w zakresie naszej działalności inżynierskiej – ich wyniki prezentujemy na konferencjach naukowo-technicznych oraz publikujemy w recenzjowanych wydawnictwach naukowych w kraju i za granicą.

        

rzeczoznawca Dolny Śląsk

Krzysztof Ałykow, dr inż. - Kierownik Zespołu

Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami, w dziedzinie: architektura i budownictwo,
w specjalizacji: konserwacja zabytków architektury i budownictwa oraz przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji w obiektach zabytkowych; konstrukcje budowlane (akt nadania z dnia 2017.10.24 oraz 2021.03.15).

Rzeczoznawca budowlany Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w specjalności konstrukcyjno - budowlanej obejmującej projektowanie w zakresie budynków niskich (nr upr. RZE/X/0010/13).

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków  w dziedzinie architektura i budownictwo, specjalność architektura, inżynieria; przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji; konstrukcje w obiektach zabytkowych (nr upr. 94/2011).

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do: projektowania, kierowania i kontroli budowy i robót, wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych, oceniania i badania stanu technicznego budynków i budowli, przygotowania inwestycji (nr upr. 1043/060809).

Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych "Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji wg Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)" Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu (Nr: 1950).

Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych "Podyplomowe Studia Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego" Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Nr: 407/SP/2010) .

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
(nr ewid. 176/01/DUW, 564/01/DUW).

Biegły sądowy z zakresu budownictwo i architektura, procesy inwestycyjne w obiektach zabytkowych (Znak pisma: A-0132-48/13).

Dyplom doktorski doktora nauk w dziedzinie nauk Inżynieryjno-Technicznych w dyscyplinie naukowej Architektura i Urbanistyka  (Nr: 6744)

Dyplom magistra inżyniera Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, spec.: Budownictwo Podziemne
(Nr dypl. 4782/96/BLiW).

Dyplom inżyniera Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, spec.: Inżynieria Mostowo-Kolejowa
(Nr dypl.  2475/BLiW).

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadana przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (2021)

Nagroda za pracę doktorską „Analiza formy i pracy statycznej konstrukcji drewnianych więźb dachowych wybranych kościołów ewangelickich Dolnego Śląska” w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa – edycja 2021

Członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Warszawa, Polska
Członek Zarządu Głównego SKZ (2022-2026)
Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego SKZ (2018-2022, 2022-2026)

Członek ICOMOS - International Council of Monuments and Sites, Charenton-le-Pont, France.
Członek AICO Compositi - the Italian Association of Composites Materials, Venecia Italy.
Członek IMC - International Masonry Society, Shermanbury United Kingdom.

Ambasador wydawnictwa Bentham Open na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Członek Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji European Culture Commonwealth EuCuComm.
rzeczoznawca budowlany Dolny Śląsk

Magdalena Napiórkowska-Ałykow, dr inż.

Rzeczoznawca budowlany Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w specjalności konstrukcyino - budowlanej obejmującej projektowanie w zakresie budynków niskich (nr upr. RZE/X/0009/19)

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w dziedzinie architektura i budownictwo, specjalność architektura, inżynieria; przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji; konstrukcje w obiektach zabytkowych (nr upr. 93/2011)

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w zakresie projektowania izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwilgociowej budynków i budowli oraz audytu budynków i audytów źródeł ciepła (nr upr. 1042/060809)

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (nr ewid. 67/DOŚ/07)

Świadectwo ukończenia kursu do sporządzania audytów energetycznych Instytutu Energoelektryki Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu (Nr: 1950)

Wykładowca na Politechnice Wrocławskiej we Wrocławiu, Wydział Budownictwa, Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład Statyki i Bezpieczeństwa Konstrukcji (2000 - 2014)

Autor wielu publikacji naukowo-technicznych
Rzeczoznawca budowlany Jelenia Góra

Bogusław Kaczyński, tech. bud.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi z §5 ust.2, §6 ust.3, §7 i §13 ust.1 pkt.2 nr 917/81/JG
Wróć do spisu treści