Kościół parafialny Zbawiciela w Jeleniej Górze-Cieplicach - Ałykow Zespół Inżynierów

Potrzebujesz dokumentacji, pomocy w przygotowaniu
i realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym ?
Zespół inżynierów Ałykow ›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Zespół inżynierów Ałykow
›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Title
Przejdź do treści

Kościół parafialny Zbawiciela w Jeleniej Górze-Cieplicach (AD 1774)

nazwa zadania
Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia
 
opis obiektu
Kościół parafialny ewangelicki "Zbawiciela". Kościół murowany,  tynkowany, halowy, wzniesiony w latach 1774-1779 według projektu Demusa  architekta z Jeleniej Góry, wieża pochodzi z 1779 r.
Świątynię zbudowano w stylu późnego baroku o orientacji wiedeńskiej.  Ambona, prospekt organowy i ołtarz główny powstały w 1780 r wykonane  przez Wagnerów artystów z Jeleniej Góry.
Remonty bieżące przeprowadzone kościoła barokowego przeprowadzone były w latach 1935-1941, 1978-1979, 2002-2010.
 
zakres prac
- wymiana pokrycia
- wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej
- wymiana zniszczonych elementów
- wymiana instalacji odgromowej i obróbek blacharskich

instytucje współfinansujące
Projekt współfinansowany ze środków:
- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet 1: Ochrona zabytków
- Województwa Dolnośląskiego
- Miasta Jelenia Góra
- Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury, Goerlitz
- Rządu Republiki Federalnej Niemiec
- Fundacji Eriki Simon, Rinteln

Galeria

Wróć do spisu treści