Kościół filialny p.w. św. Anny w Lutynce wraz z wieżą bramną - Ałykow Zespół Inżynierów

Potrzebujesz dokumentacji, pomocy w przygotowaniu
i realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym ?
Zespół inżynierów Ałykow ›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Zespół inżynierów Ałykow
›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Title
Przejdź do treści

Kościół filialny p.w. św. Anny w Lutynce (XV w.) wraz z wieżą bramną (XV w.)

nazwa zadania
Remont dachów i elewacji kościoła oraz wieży bramnej

opis obiektu
Kościół wzniesiony ok. 1500, salowy, zamknięty 3-bocznie, z  drewnianym stropem, od południa kruchta, od północy zakrystia sklepiona  kolebką. Oskarpowany, dach wielospadowy. W elewacji od południa portal  ostrołuczny, uskokowy, z profilowanej cegły.
Wieża bramna wzniesiona w XV w., z ostrołucznymi otworami i dachem namiotowym.

zakres prac
- wymiana pokrycia
- wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej
- wymiana zniszczonych elementów
- wymiana instalacji odgromowej i obróbek blacharskich
- remont elewacji wraz z wzmocnieniem i impregnacją kamienia

instytucje współfinansujące
Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet 1: Ochrona  zabytków

Galeria

Wróć do spisu treści