Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca w Dziwiszowie - Ałykow Zespół Inżynierów

Potrzebujesz dokumentacji, pomocy w przygotowaniu
i realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym ?
Zespół inżynierów Ałykow ›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Zespół inżynierów Ałykow
›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Title
Przejdź do treści

Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca w Dziwiszowie

nazwa zadania
Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia

opis obiektu
Kościół wybudowany w pierwszej połowie XIV w., przebudowany w XVIII  w. jest cennym i unikatowym przykładem gotyckiej architektury na Śląsku.
Kościół orientowany, jednonawowy, z prostokątnym, oskarpowanym  prezbiterium nakrytym dwuprzęsłowym sklepieniem krzyżowo-żebrowym.  Konstrukcja obiektu murowana z cegły i kamienia.
Wieża została dobudowana do budynku kościoła od strony zachodniej.  Konstrukcja wieży murowana z kamienia i cegły, szczyt wieży zwieńczony  dachem hełmowym.

zakres prac
- wymiana pokrycia
- wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej
- wymiana zniszczonych elementów
- wymiana instalacji odgromowej i obróbek blacharskich

instytucje współfinansujące
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Dolnośląskiego

Galeria

Wróć do spisu treści