Zitat - Alykow

Wir sind im Bereich der Bearbeitung der komplexen Gesamtdokumentationen der Bau- und Denkmal-schutzplanung zuständig, und zwar sowohl weltlicher als auch kirchlicher Natur.
Ingenieurteam AŁYKOW - Vorbereitung des Bauvorhabens
Zngenieurteam AŁYKOW
›› professionell und pünktlich.
Title
Direkt zum Seiteninhalt

Zitate


Zitate unserer Arbeiten in den Publikationen anderer Autoren
Mysiak A., Kobusiak-Prokopowicz M., Kaaz K., Jarczewska K. & Glabisz W. (2017). Characteristics of chaotic processes in electrocardiographically identified ventricular arrhythmia (In) Cardiology Journal, Vol. 24, No. 2, pp. 151–158

Kryzia K. (2014). Organizacja systemu ochrony zabytków architektoniczno-budowlanych w prawie polskim (In) Logistyka 4/2014, pp. 4564-4572

Tajchman J. (2014) Analiza zakresu kształcenia i innych czynników mających wpływ na działania architektów i inżynierów budowlanych w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków architektury w Polsce (In) Szmygin B. (Ed) Nauczanie i Popularyzacja Ochrony Dziedzictwa, Warszawa, pp. 191-204

Jarczewska K., Koszela P., Śniady P. & Korzec A. (2011). Identification of the structure parameters using short-time non-stationary stochastic excitation (In) Journal of Sound and Vibration Volume 330, Issue 14, , pp. 3352-3367
 
Mosavi A.A. (2010). Vibration-based Damage Detection and Health Monitoring of Bridges,
North Carolina State  University

Tajchman J. (2008). W sprawie konieczności ustanowienia standardów wykonywania projektów dotyczących prac planowanych w zabytkach architektury (In) Ochrona Zabytków 1/2008,
pp. 79-106

Gałczyński S. & Wojtaszek A. (2005). Analysis of design and realization methods of yielding combined underground struktures (In) Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej, Vol. 75 nr 41, Wrocław,  pp. 147-158

Cała M., Flisiak J. & Tajduś A. (2001). Mechanizm współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie, Kraków
ADRESSE

ul. Kościuszki 1 / 4 (1. piętro)
59-800 Lubań

KONTAKT

 +48 75 775 96 65
 biuro@alykow.com
INFORMATION

© © Alle Rechte vorbehalten
Ingenieurteam AŁYKOW 2020

Zurück zum Seiteninhalt