Ausbildung - Alykow

Wir sind im Bereich der Bearbeitung der komplexen Gesamtdokumentationen der Bau- und Denkmal-schutzplanung zuständig, und zwar sowohl weltlicher als auch kirchlicher Natur.
Ingenieurteam AŁYKOW - Vorbereitung des Bauvorhabens
Zngenieurteam AŁYKOW
›› professionell und pünktlich.
Title
Direkt zum Seiteninhalt

Ausbildung

      
Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w budownictwie drogowym i ogólnym. Aktualne wymagania prawne, odpowiedzialność stron, zmiany i komentarze ”, Jelenia Góra, Poland, 2019

18. Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej EKIR 2019, Kraków, Poland, 2019

14. Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej EKIR 2015, Kraków, Poland, 2015

13. Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej EKIR 2014, Kraków, Poland, 2014

11. Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej EGIR 2012, Kraków, Poland, 2012

12. Dni Oszczędzania Energii Wrocław, Poland, 2018
 
Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Obciążenie według znowelizowanej i europejskiej normy śniegowej”, Wrocław, Poland, 2007
 
Szkolenie „Sposoby pozyskiwania środków na realizację projektów badawczych (w tym z UE)”, Szczecin, Poland, 2011

11. Dni Oszczędzania Energii Wrocław, Poland, 2016
 
Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa „Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle obowiązujących przepisów prawa” Zgorzelec, Poland, 2014

10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław, Poland, 2014

7. Sympozjum Zagadnienia Konstrukcyjne, Materiałowe i Cieplno–Wilgotnościowe w Budownictwie, Bydgoszcz Fojutowo, Poland, 2011

7. Sympozjum Zagadnienia Konstrukcyjne, Materiałowe i Cieplno–Wilgotnościowe w Budownictwie, Bydgoszcz-Fojutowo, Poland, 2011
 
Szkolenie „Realizacja i rozliczanie projektów badawczych (w tym z UE)” Szczecin, Poland, 2011

Seminarium szkoleniowe „Nowa metodyka obliczania obciążenia cieplnego budynków wg PN-EN 12381:2006”,  Warszawa, Poland, 2007

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Obciążenie według znowelizowanej i europejskiej normy śniegowej”, Wrocław, Poland, 2007

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Naprawa i wzmocnienie zabytkowych konstrukcji drewnianych”, Jelenia Góra, Poland, 2006

FORUM TERMOMODERNIZACJA, Warszawa, Poland, 2006

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Błędy projektowania stalowych konstrukcji prętowych na tle katastrofy hali MTK w Chorzowie”, Jelenia Góra, Poland, 2006

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Projektowanie konstrukcji murowych zgodnie z PN-B-03002:1999 i Eurocodem 6”, Jelenia Góra, Poland, 2005

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Naprawa i wzmacnianie zabytkowych konstrukcji murowych”, Wrocław, Poland, 2005

Seminarium szkoleniowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich o/Wrocław “Ochrona odgromowa obiektów budowlanych w świetle obowiązujących norm i przepisów”, Wrocław, Poland, 2005

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Zmiany w Prawie budowlanym”, Jelenia Góra, Poland, 2005

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Aktualne zagadnienia projektowania konstrukcji żelbetowych”, Legnica, Poland, 2005

FORUM TERMOMODERNIZACJA, Warszawa, Poland, 2004

4. Warsztaty polsko-czesko-niemieckie dotyczące projektu “Krajobraz zabudowy łużyckiej”, Lubań, Poland, 2004

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Nowa europejska norma betonowa – PN-EN 206-1 podstawą projektowania konstrukcji betonowych”, Zgorzelec, Poland, 2004

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Procedury FIDIC w robotach budowlanych”, Wrocław, Poland, 2004

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Nowoczesne izolacje wodochronne – rozwiązania klasyczne i systemowe”, Wrocław, Poland, 2004

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Modernizacja budynków z wielkiej płyty na przykładach przedsięwzięć budowlanych w Poczdamie”, Wrocław, Poland, 2004

4. Europejskie Dni Oszczędzania Energii Seminarium szkoleniowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju “Kompleksowa Termomodernizacja Budynków”, Wrocław, Poland, 2004

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Projektowanie konstrukcji stalowych według Norm Europejskich (Eurokodów)”, Legnica, Poland, 2004

Seminarium szkoleniowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warsztat Pracy Dolnośląskich Inżynierów Budownictwa “Nowe zasady sporządzania kosztorysów, przedmiarów i opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, umowy o roboty budowlane”, Legnica, Poland, 2004

Seminarium Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, „Głębokie wykopy na terenach wielkomiejskich. Projektowanie, technologia, bezpieczeństwo przyległej zabudowy”, Warszawa, Poland, 2002
ADRESSE

ul. Kościuszki 1 / 4 (1. piętro)
59-800 Lubań

KONTAKT

 +48 75 775 96 65
 biuro@alykow.com
INFORMATION

© © Alle Rechte vorbehalten
Ingenieurteam AŁYKOW 2020

Zurück zum Seiteninhalt