Polityka prywatności - Alykow

Wir sind im Bereich der Bearbeitung der komplexen Gesamtdokumentationen der Bau- und Denkmal-schutzplanung zuständig, und zwar sowohl weltlicher als auch kirchlicher Natur.
Ingenieurteam AŁYKOW - Vorbereitung des Bauvorhabens
Zngenieurteam AŁYKOW
›› professionell und pünktlich.
Title
Direkt zum Seiteninhalt
RODO

Ochrona danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne   rozporządzenie o  ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy:

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem  Pani/Pana danych jest Zespół Inżynierów AŁYKOW z siedzibą  w  Lubaniu ul.Kościuszki 1/4, 59-800 Lubań.
Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem
e-maila: biuro@alykow.com
telefonicznie +48 75 775 96 65
lub wysyłając korespondencję na adres ul.Kościuszki 1/4, 59-800 Lubań.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich   przetwarzania  - czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia,  ograniczenia lub innych działań z Państwa strony   ograniczających tę  zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania   umowy – przez czas  jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą   przetwarzania danych jest  uzasadniony interes administratora - do  czasu  istnienia tego uzasadnionego interesu.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
a) realizacji ewentualnych zleceń na proponowane przez firmę Ałykow - Zespół Inżynierów usługi
b) skontaktowania się w celu związanym z realizacją usług, w tym: kontakt   w  formie korespondencji tradycyjnej, email lub telefonicznie.
c) sprzedaży usług
d)  wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie i przechowywanie faktur, rachunków i innych dokumentów sprzedażowych i handlowych;
e) zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług);
f) prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
g) dochodzenia roszczeń i windykacji należności ;
h) archiwizacji danych;
i) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ;
j) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na firmie Ałykow - Zespół Inżynierów

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji sprzedaży produktów czy też wykonania usługi przez firmę  
Ałykow - Zespół Inżynierów.

ODBIORCY DANYCH i PODPOWIERZENIE DANYCH
Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą:
a) firma  Ałykow - Zespół Inżynierów ul.Kościuszki 1/4, 59-800 Lubań
b) podmioty firmy i instytucje, które świadczą usługi księgowe, windykacyjne, usługi IT, hosting na rzecz firmy Ałykow - Zespół Inżynierów
c) firmy kurierskie, spedycyjne i pocztowe, za pośrednictwem których doręczamy przesyłki oraz korespondencję;
d) podmioty współpracujące oraz kontrahenci;
e) podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa;

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie zostaną udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zostały uznane  przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony  danych osobowych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w   jakim  podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes  Administratora. W szczególności przysługuje  Pani/Panu prawo sprzeciwu  wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych  osobowych,
  którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • wycofania  zgody na przetwarzanie danych przez Administratora w  dowolnym   momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Zgodę można  wycofać   poprzez przesłanie informacji na adres
  email: biuro@alykow.pl lub  adres korespondencyjny Ałykow - Zespół Inżynierów ul.Kościuszki 1/4; 59-800 Lubań

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności i RODO.    
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia polityki prywatności i RODO będą opublikowane na  firmowej stronie internetowej alykow.com


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwis alykow.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych  informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Ałykow - Zespół  Inżynierów z siedzibą w Lubaniu 59-800, ul.Kościuszki 1/4, 59-800 Lubań

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do  preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron  internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze  stron internetowych,co umożliwia ulepszanie ich struktury i  zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po  zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać   loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies  lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług  dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies   wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach  Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe" pliki cookies,  umożliwiające zbieranie informacji  o sposobie korzystania ze stron  internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne" pliki cookies,  umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i  personalizację interfejsu  Użytkownika,
  np. w zakresie wybranego języka  lub regionu, z którego  pochodzi  Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu  strony internetowej  itp.;
 • „reklamowe" pliki cookies,  umożliwiające dostarczanie Użytkownikom   treści reklamowych bardziej  dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą  dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w  szczególności w taki sposób, aby  blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących
z operatorem  Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Polityka prywatności i plików cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.
Źródła informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
ADRESSE

ul. Kościuszki 1 / 4 (1. piętro)
59-800 Lubań

KONTAKT

 +48 75 775 96 65
 biuro@alykow.com
INFORMATION

© © Alle Rechte vorbehalten
Ingenieurteam AŁYKOW 2020

Zurück zum Seiteninhalt