Budynek Domu Zakonnego NMP w Wałbrzychu - Ałykow Zespół Inżynierów

Potrzebujesz dokumentacji, pomocy w przygotowaniu
i realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym ?
Zespół inżynierów Ałykow ›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Zespół inżynierów Ałykow
›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Title
Przejdź do treści

Budynek Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia
NMP w Wałbrzychu (XIX w)

nazwa zadania
Remont więźby dachowej z wymiana pokrycia oraz elewacji budynku głównego Domu Zakonnego, szkoły i internatu

opis obiektu
Budynek główny Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia oraz szkoły i internatu został wzniesiony w XIX w.

zakres prac
- wymiana pokrycia
- wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej
- wymiana zniszczonych elementów
- wymiana instalacji odgromowej i obróbek blacharskich
- remont elewacji wraz z wzmocnieniem i impregnacją kamienia

instytucje współfinansujące
Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet 1: Ochrona  zabytków

Galeria

Wróć do spisu treści