Parafia Rzymskokatolicka p.w. WNM Panny w Wojanowie - Ałykow Zespół Inżynierów

Potrzebujesz dokumentacji, pomocy w przygotowaniu
i realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym ?
Zespół inżynierów Ałykow ›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Zespół inżynierów Ałykow
›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Title
Przejdź do treści

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

w Wojanowie

nazwa zadania
Wzmocnienie oraz zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachu wraz z  pokryciem oraz drewnianego stropu nad nawą kościoła parafialnego

opis obiektu
Obecnie istniejący kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP  jest to obiekt jednonawowy, na rzucie zbliżonym do kwadratu, z węższym  oskarpowanym prezbiterium, o dwóch przęsłach sklepienia  krzyżowo-żebrowego wspartego na przyściennych kolumnach, od zachodu na  osi 4-boczna wieżą nakryta ostrosłupowym hełmem.
Gotyckie prezbiterium z późnogotyckimi stallami, wzniesiono  na  przełomie XIII/XIV w., nawa i wieża wybudowana w drugiej połowie XVI w.  przy południowo-wschodnim narożniku nawy znajduje się kaplica Św.  Agnieszki z połowy XVIII w. z płaskorzeźbioną sceną ścięcia Świętej w  antependium.
Przy prezbiterium od północy zakrystia z lożą kolatorską na piętrze  (nadbudowana w 2. połowie XVI w.),  oświetlona dwudzielnymi oknami z  kamiennymi gotycko-manierystycznymi maswerkami.
Od wschodu na osi prezbiterium znajduje się kaplica grobowa  Schaffgotschów (z 2. połowy XVI w.) z nagrobkiem Ulricha von  Schaffgotscha oraz epitafiami z XVI-XVII wieku.
Kasetonowy strop nawy i empory z malowanymi przedpiersiami (wizerunki świętych i alegorie).

zakres prac
• wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej,
• wymiana pokrycia,
• wymiana obróbek blacharskich i instalacji odgromowej.

instytucje współfinansujące
Ze środków Województwa Dolnośląskiego

Galeria

Wróć do spisu treści