Opactwo Cystersów w Krzeszowie - Ałykow Zespół Inżynierów

Potrzebujesz dokumentacji, pomocy w przygotowaniu
i realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym ?
Zespół inżynierów Ałykow ›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Zespół inżynierów Ałykow
›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Title
Przejdź do treści

Opactwo Cystersów w Krzeszowie - kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny /Bazylika Mniejsza/ (XVIII w.)

nazwa zadania
Wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w ramach zadania pn.  „Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie –  etap II”

opis obiektu
Pocysterski Kościół p.w. Łaski NMP otrzymał w 1998 roku tytuł Bazyliki Mniejszej p.w. Wniebowzięcia NMP.
Fascynująca jest dwuwieżowa fasada Bazyliki. Wieże zostały dobudowane  w 1735 roku. Wejście główne do Bazyliki - portal główny, jest ozdobione  sześcioma rzeźbami świętych powstałymi w latach 1729-1733. Nad nim  znajduje się piaskowa rzeźba przedstawiająca Najświętszą Marię Pannę  Niepokalaną; Ponadto po obu stronach tej rzeźby, u podstaw fasad wież  ukazana jest NMP w scenach "Zwiastowania" i "Nawiedzenia". Ponad rzeźbą  NMP, pomiędzy wieżami, znajduje się rzeźba Świętej Trójcy, która  przedstawia ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, ponad nim Boga oraz gołębicę  symbolizująca Ducha Świętego. Natomiast wejście do Kaplicy Loretańskiej  zdobi rzeźba ukazująca dwóch aniołów przenoszących dom Najświętszej  Marii Panny z Lazaretu do Loreto.
Ołtarz główny, stalle i prospekt organowy są ściśle powiązane z architekturą całej świątyni.
Wnętrze pokrywa cykl malarstwa monumentalnego. Sceny zatytułowano, jak  na fasadzie, według słów Izajasza, określających przymioty Emanuela.
W ołtarzu głównym znajduje się kultowy, średniowieczny obraz  Krzeszowskiej Madonny z XIII w., pamiętający fundatorów opactwa (obraz  został ukoronowany w 1997 przez Jana Pawła II). Warto wspomnieć, że jest  to najstarszy obraz maryjny w Polsce i jeden z pięciu najstarszych w  Europie.
W 1735 Beniami Hentschla wykonał do cudownego obrazu z ołtarza głównego,  srebrną trybowaną ramę. Powyżej niego znajduje się wielki barokowy  obraz Piotra Brandla ukazujący wniebowzięcie NMP i posągi  przedstawiające wszystkie 9 chórów anielskich.
Stalle wykonane ok.1735r., zostały w XIX w. zdekompletowane i  przemieszczone. Obecnie zlokalizowane są na skrzyżowaniu transeptu.  Znajdujące się w nich rzeźby figuralne przedstawiają cztery grupy  świętych, których liczbie odpowiada 48 siedzisk, nad którymi górują  aniołowie. Stalle wzbogacone są płaskorzeźbami i monochromicznym  malarstwem.
Ołtarze boczne, wypełnione w większości wypadków obrazami Feliksa  Antoniego Schefflera i rzeźbami Józefa Smieka, wraz z freskami  znajdującymi się w kaplicach wiążą się indywidualnie w kameralne tematy,  poświęcone poszczególnym świętym

zakres prac
- konserwacja malarstwa ściennego J.W. Neunhertza na sklepieniach  nawy głównej, kaplicach bocznych, ścianie wschodniej prezbiterium i na  sklepieniu przy wejściu głównym wraz z wystrojem sztukatorskim
- konserwacja zabytkowych elementów wyposażenia wnętrza w tym m.in.  Ołtarz św. Bernarda, Ołtarz św. Benedykta, Ołtarze boczne stiukowe  południowy i północny, Ołtarz św. Anny /płd. ramię transeptu/, Ołtarz z  przedstawieniem Chrystusa /płn. ramię transeptu/, Ołtarz Krzyża Świętego  /płd. ramię transeptu/, Ołtarz Czternastu Wspomożycieli /płd. ramię  transeptu/, Ołtarz św. Józefa /płd. ramię transeptu/, Ołtarz z  przedstawieniem Boga Ojca /płd. ramię transeptu/, Ołtarz św. Piotra i  Pawła
- konserwacja barokowej ambony, konserwacja barokowych stalli,  konserwacja barokowych konfesjonałów, mebli, ławek, rzeźb, stacji drogi  krzyżowej, stolarki i ślusarki drzwiowej
- konserwacja rzeźbiarskiego i kamiennego wystroju elewacji
- konserwacja grupy rzeźbiarskiej znajdującej się na bramie przy kościele
- remont więźby dachowej z wymianą pokrycia i obróbek
- remont ścian elewacji, tynków i kamieniarki
- renowacja barokowej stolarki okiennej i drzwiowej, schodów, posadzki, ścian wewnętrznych i sufitów
- wykonanie instalacji hydrantowych
- wykonanie instalacji elektrycznych
- wykonanie instalacji nagłośnienia
- wykonanie instalacji zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą

instytucje współfinansujące
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Galeria

Wróć do spisu treści