Opactwo Cystersów w Krzeszowie - kościół p.w. św. Józefa - Ałykow Zespół Inżynierów

Potrzebujesz dokumentacji, pomocy w przygotowaniu
i realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym ?
Zespół inżynierów Ałykow ›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Zespół inżynierów Ałykow
›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Title
Przejdź do treści

Opactwo Cystersów w Krzeszowie - kościół p.w. św. Józefa (XVIII w.)

nazwa zadania
Wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w ramach zadania pn.  „Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie –  etap II”

opis obiektu
Kościół św. Józefa powstał najwcześniej w zespole barokowej  architektury Krzeszowa. Pełnił funkcje zarówno parafialne jak i brackie  powstałej kongregacji pod wezwaniem tegoż świętego.
Budowla powstała w latach 1690- 1696,na miejscu dotychczasowego Kościoła św. Andrzeja z XIV wieku.
Ściany prezbiterium i kaplic pozostawiono malarstwu, dlatego też nie ma tam w tym obiekcie okien.
Ściany pokrywa wielki cykl malowideł, jedyny z tego rodzaju XVII w.  malarstwa na Śląsku. Jest to największy cykl malarstwa Willmanna (przy  współpracy Krzysztofa Liszki i syna Michała) pochodzący z końcowej fazy  jego twórczości (datowany jest na lata 1693-1698). Całe dzieło składa  się z 50 powiązanych tematycznie, lecz odrębnych kompozycji.
Powierzchnię sklepieni prezbiterium wypełnia duża kompozycja Gloria  caelestis z grupa Świętej Trójcy, z siedmioma archaniołami, z chórem i  orkiestrą anielską, oraz z uskrzydlonymi personifikacjami czterech stron  świata. Natomiast na ścianach prezbiterium przedstawiono panoramicznie  wielką scenę Pokłon Trzech Króli. Tematem malowideł w kaplicach są sceny  z życia św. Józefa. Sceny radosne są przedstawione w kaplicach  zachodnich, sceny smutne - wschodnich.
Ze względu na czołową rolę malarstwa ściennego wyposażenie wnętrza  ograniczono do niezbędnych elementów. Wyposażenie rzeźbiarskie  zawdzięcza m.in. Jerzemu Schrötter. Kościół wyposażono w ograny w 1698  r. Drewniana ambona pochodzi z 1707 roku.

zakres prac
- konserwacja zabytkowych elementów wystroju – polichromie, sztukaterie, ławki, trejaże, balustrady, meble, obrazy olejne
- renowacja barokowej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, schodów, posadzki, ścian wewnętrznych i sufitów
- konserwacja rzeźbiarskiego i kamiennego wystroju elewacji
- remont więźby dachowej z wymianą pokrycia i obróbek
- remont ścian elewacji, tynków i kamieniarki
- wykonanie instalacji hydrantowych
- wykonanie instalacji elektrycznych
- wykonanie instalacji nagłośnienia
- wykonanie instalacji zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą

instytucje współfinansujące
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Galeria

Wróć do spisu treści