Kościół parafialny Tekli w Pławnej Dolnej - Ałykow Zespół Inżynierów

Potrzebujesz dokumentacji, pomocy w przygotowaniu
i realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym ?
Zespół inżynierów Ałykow ›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Zespół inżynierów Ałykow
›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Title
Przejdź do treści

Kościół parafialny p.w. św. Tekli w Pławnej Dolnej (XV w)

nazwa zadania
Remont więźby dachowej z wymiana pokrycia
 
opis obiektu
Wzmiankowany 1318, wzniesiony 1680, rozbud. 1780 jest jednym z  bardziej interesujących i wartościowych przykładów protestanckiej  architektury barok. na Śląsku, z bogatym detalem architektonicznym  /profilowane portale z dekoracją kartuszową i roślinną, profilowane  opaski okienne z kluczem, gzymsy, stolarka okien i drzwi, nadokienniki/  podziały przechodzące w boniowanie dolnej kondygnacji. Wraz z budynkiem  bramnym z 2 poł. XVIIIw stanowi cenny przykład zespołu kościelnego doby  Późnego Baroku Śląskiego.
 
zakres prac
- wymiana pokrycia
- wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej
- wymiana zniszczonych elementów
- wymiana instalacji odgromowej i obróbek blacharskich
 
instytucje współfinansujące
Projekt współfinansowany ze środków Marszałka Województwa  Dolnośląskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach  programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet 1: Ochrona zabytków

Galeria

Wróć do spisu treści