Kościół filialny p.w. św. Bartłomieja w Koninie Żagańskim - Ałykow Zespół Inżynierów

Potrzebujesz dokumentacji, pomocy w przygotowaniu
i realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym ?
Zespół inżynierów Ałykow ›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Zespół inżynierów Ałykow
›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Title
Przejdź do treści

Kościół filialny p.w. św. Bartłomieja w Koninie Żagańskim (AD 1346/1505)

nazwa zadania
Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia oraz elewacji

opis obiektu
Budynek kościoła pochodzi z 1346r, przy czym budowę istniejącego  późnogotyckiego obiektu zakończono w 1505r., zaś w 1629r. dobudowano od  strony północnej późnorenesansową kaplicę.
Konstrukcja obiektu murowana z kamienia i cegły. Sklepienia z cegły, w  części gwiaździste (nawa główna), w części kolebkowo-krzyżowe  (kaplica).
Wieża z końca XVIw., została dobudowana do budynku kościoła od strony  zachodniej. Konstrukcja wieży murowana z kamienia i cegły, stropy  drewniane, szczyt wieży zwieńczony dachem hełmowym.

zakres prac
- wymiana pokrycia
- wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej
- wymiana zniszczonych elementów
- wymiana instalacji odgromowej i obróbek blacharskich
- remont elewacji
- konserwacja elementów z piaskowca (epitafia, portale)

instytucje współfinansujące
Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet 1: Ochrona  zabytków

Galeria

Wróć do spisu treści