Parafialny kościół ewangelicki Marii Panny w Lubaniu - Ałykow Zespół Inżynierów

Potrzebujesz dokumentacji, pomocy w przygotowaniu
i realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym ?
Zespół inżynierów Ałykow ›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Zespół inżynierów Ałykow
›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Title
Przejdź do treści

Parafialny kościół ewangelicki Marii Panny w Lubaniu (AD 1384)

nazwa zadania
Remont/wzmocnienie więźby dachu wraz z wymianą pokrycia budynku parafialnego kościoła ewangelickiego Marii Panny w Lubaniu

opis obiektu
Kościół gotycki, wzmiankowany 1384, zniszczony przez husytów, odbudowany  1452, do XVII w. cmentarny katolicki, następnie protestancki,  remontowany w latach 1626, 1668, 1732, 1840, przebudowany przez  Augustiniego wg projektu radcy budowlanego Abla w latach 1887-88.  Jednonawowy, 4-przęsłowy, sklepiony krzyżowo-żebrowo (XIX w.), od  wschodu 2-przęsłowe, zamknięte wieloboczne prezbiterium, sklepione  krzyżowo-żebrowo na kamiennych wspornikach (XV w.). Oskarpowany w latach  1840, 1887. Od północy przy prezbiterium wieża na rzucie kwadratu,  wyżej 8-boku na pendentywach.
 

zakres prac
Remont dachu, w tym m.in.:
Wymiana pokrycia,
Wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej, nośnych belek stropowych,
Wymiana zniszczonych elementów,
Wymiana instalacji odgromowej i obróbek blacharskich.

instytucje współfinansujące
Ze środków Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury,
Fundacji Eriki Simon, Rinteln oraz prywatnych darowizn,
Województwa Dolnośląskiego, ze środków Miasta Lubań

Galeria

Wróć do spisu treści