Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Drożkowie - Ałykow Zespół Inżynierów

Potrzebujesz dokumentacji, pomocy w przygotowaniu
i realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym ?
Zespół inżynierów Ałykow ›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Zespół inżynierów Ałykow
›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Title
Przejdź do treści

Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Drożkowie (XIII w.)

nazwa zadania
Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia
 
opis obiektu
Wczesnogotycka świątynia w Drożkowie została wzniesiona  przypuszczalnie w drugiej połowie XIII wieku. Kamienny kościół założono  na planie prostokąta, zamkniętym prosto prezbiterium oraz wieżą od  zachodu na planie zbliżonym do kwadratu, został rozbudowany w XV wieku.  Przedłużono wówczas część prezbiterialną która otrzymała pięcioboczne  zamknięcie, a wewnątrz krzyżowo - żebrowe sklepienie. Jednocześnie  kościół został oszkarpowany.
Kolejny większy remont kościoła przeprowadzono w końcu XIX wieku.  Założono wtedy obecny gzyms wieńczący oraz neogotycki wysmukły hełm  wieży
 
zakres prac
- wymiana pokrycia
- wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej
- wymiana zniszczonych elementów
- wymiana instalacji odgromowej i obróbek blacharskich
 
instytucje współfinansujące
Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet 1: Ochrona  zabytków

Galeria

Wróć do spisu treści