Figura św. Jana Nepomucena - Ałykow Zespół Inżynierów

Potrzebujesz dokumentacji, pomocy w przygotowaniu
i realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym ?
Zespół inżynierów Ałykow ›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Zespół inżynierów Ałykow
›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Title
Przejdź do treści

Figura św. Jana Nepomucena w miejscowości Nowogrodziec (XVIII w.)

nazwa zadania
Konserwacja figury św. Jana Nepomucena

opis obiektu
Obiekt jest barokową figurą posadowioną na rozbudowanym,  trójstopniowym cokole, pochodzącym w swej zewnętrznej, dolnej części z  dawnej fontanny lub statui Trójcy Świętej. Całość obiektu wykonana jest z  piaskowca,
przy czym elementy basenu, stopni, cokołu łączone są zaprawą  piaskowowapienną a płyty basenu dodatkowo Ŝelaznymi klamrami. Osie  figury pokrywają się z osiami basenu.
Rzeźba przedstawia pełnoplastyczną postać św. Jana Nepomucena, w stroju  kapłańskim, składającym się z sutanny w dolnej części przylegającej do  nóg, komŜy, peleryny sięgającej kolan, stojącego w lekkim kontrapoście z  wyraźnie zgiętą w kolanie prawą nogą, trzymającego na lewym ramieniu  krucyfiks z postacią UkrzyŜowanego podtrzymywanym prawą ręką. Twarz z  podbródkiem otoczonym zarostem pochylona w lewo, głowa bez aureoli z  widocznymi włosami zwieńczona biretem. Figura symbolizuje zarówno  męczeńską śmierć świętego jak i Chrystusa oraz chrześcijaństwo.
Na postumencie pod rzeźbą i głównym tekstem płyciny ze scenami  męczeństwa świętego: dwie postaci zrzucają świętego z praskiego mostu do  Wełtawy – w rzece symbolicznych pięć gwiazd, po lewej scena spowiedzi z  kratką regencyjną na dole, po prawej scena nakazania ujawnienia  tajemnicy spowiedzi.

zakres prac
Całkowita konserwacja figury wraz z basenem.

Galeria

Wróć do spisu treści