Dębowy Gaj : budynek o konstrukcji przysłupowo- ryglowej - Ałykow Zespół Inżynierów

Potrzebujesz dokumentacji, pomocy w przygotowaniu
i realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym ?
Zespół inżynierów Ałykow ›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Zespół inżynierów Ałykow
›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Title
Przejdź do treści

Dębowy Gaj : budynek o konstrukcji przysłupowo- ryglowej

nazwa zadania
Renowacja, wzmocnienie i przebudowa budynku mieszkalnego

opis obiektu
Ściany domu, wzniesione w partii przyziemia z kamienia łamanego i polnego, tworzą spójną architektonicznie całość z konstrukcją ryglową, a także partią szczytów oszalowanych deskami. Charakterystycznym elementem jest częściowo zachowana stolarka okienna w profilowanych, drewnianych opaskach oraz drewniany portal o dwóch, snycerowanych słupach i mieczach z ozdobnymi kołkami.
We wnętrzu zachowały się stropy belkowe z dekoracyjnie opracowanymi belkami, sk1epienie krzyżowe, w sieni polichromowany słup z trójkątną głowicą z dekoracją imitującą kanelury i rozetą oraz częściowo stolarka drzwiowa.

zakres prac
• wymiana pokrycia,
• wymiana instalacji odgromowej i obróbek blacharskich,
• wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej,
• wykonanie remontu tynków,
• wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich elementów architektonicznych z piaskowca,
• wymiana okien, odnowienie zewnętrznych odrzwi i drzwi,
• odtworzenie brakujących lub uszkodzonych elementów konstrukcji i powały stropów belkowych.

instytucje współfinansujące
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Dolnośląskiego
Wróć do spisu treści