Kościół parafialny p.w. Jadwigi Śląskiej w Sokolowcu - Alykow

Wir sind im Bereich der Bearbeitung der komplexen Gesamtdokumentationen der Bau- und Denkmal-schutzplanung zuständig, und zwar sowohl weltlicher als auch kirchlicher Natur.
Ingenieurteam AŁYKOW - Vorbereitung des Bauvorhabens
Zngenieurteam AŁYKOW
›› professionell und pünktlich.
Title
Direkt zum Seiteninhalt

Kościół parafialny p.w. Jadwigi Śląskiej w Sokolowcu (XIII w.)

nazwa zadania
Remont elewacji oraz wieży kościoła parafialnego
 
opis obiektu
Romańsko-gotycki budynek kościoła pochodzi z XIII w. (świadczy o tym  zachowany portal) ale wymieniony dopiero w 1399. Był przebudowywany w  1687 i w XVI w. (m.in. nadbudowa absydy, przypory, wieża i kaplic,  sklepienia wnętrza), odbudowany po pożarze w 1848, remontowany w latach  1960-1961.
Orientowany, murowany z kamienia, jednonawowy, z wyodrębnionym  prezbiterium zamkniętym półkolistą absydą, obudowanym zakrystią (XV w.) i  kaplicą, z dostawioną od zachodu wieżą, nakryty dachami dwuspadowymi.  Znajdujący się w zachodniej ścianie portal, o ostrołukowej archiwolcie,  jest romańsko-gotycka. Nawę, kaplicę i absydę przekrywają kolebki z  lunetami, a prezbiterium sklepienie krzyżowo-żebrowe.
 
zakres prac
- wymiana pokrycia
- wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej
- wymiana zniszczonych elementów
- wymiana instalacji odgromowej i obróbek blacharskich
- remont elewacji wraz z wzmocnieniem i impregnacją kamienia
 
instytucje współfinansujące
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Dolnośląskiego oraz  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu  Dziedzictwo Kulturowe priorytet 1: Ochrona zabytków


Galeria

ADRESSE

ul. Kościuszki 1 / 4 (1. piętro)
59-800 Lubań

KONTAKT

 +48 75 775 96 65
 biuro@alykow.com
INFORMATION

© © Alle Rechte vorbehalten
Ingenieurteam AŁYKOW 2020

Zurück zum Seiteninhalt