Zespół budynków poklasztornych zakonu Świętej Maryi Magdaleny w Nowogrodźcu - Alykow

Wir sind im Bereich der Bearbeitung der komplexen Gesamtdokumentationen der Bau- und Denkmal-schutzplanung zuständig, und zwar sowohl weltlicher als auch kirchlicher Natur.
Ingenieurteam AŁYKOW - Vorbereitung des Bauvorhabens
Zngenieurteam AŁYKOW
›› professionell und pünktlich.
Title
Direkt zum Seiteninhalt

Zespół budynków poklasztornych zakonu Świętej Maryi Magdaleny

w Nowogrodźcu (XVIII w.)

nazwa zadania
Zabezpieczenie konstrukcyjne murów i sklepień fragmentu zespołu poklasztornego

opis obiektu
Ruiny klasztoru zakonnic św. Marii Magdaleny ufundowany w 1217 roku  przez św. Jadwigę Śląską w miejscu  pierwotnego zamku myśliwskiego  wzniesiony przez Henryka Brodatego, na prośbę księżnej zamieniony na  klasztor. Klasztor wielokrotnie przebudowywany. Dzisiejszy układ  budynków klasztornych jest pozostałością po ostatniej wielkiej  przebudowie w XVIII wieku Po sekularyzacji zakonu w 1810 roku budynki  przeszły na własność państwa i częściowo miasta. Po zmianie  przeznaczenia budynków konwiktu przebudowano wnętrza na pomieszczenia  urzędów państwowych i samorządowych. Cele mniszek zamieniono na biura, a  potem na izby dla uczniów. Nie następowała przy tym degradacja  zabytkowych budynków i pomieszczeń. Prawdziwy kres klasztoru Magdalenek  nastąpił po 1945r.

zakres prac
- usunięcie krzaków oraz samosiejek z terenu przylegającego do obiektu
- usunięcie krzaków oraz samosiejek ze sklepienia parteru
- uporządkowanie terenu przylegającego do obiektu z odzyskaniem  oryginalnego materiału – bloków kamiennych oraz cegieł – do ponownego  wykorzystania przy odtworzeniach
- zabezpieczenie korony murów z odtworzeniem gzymsów z wykorzystaniem oryginalnego materiału z odzysku z gruzowiska
- uzupełnienie ubytków w obrębie obokni oraz odrzwi z wykorzystaniem oryginalnego materiału z odzysku z gruzowiska
- spoinowanie ścian w miejscach znacznych ubytków zaprawy
- zabezpieczenie obiektu przed dostępem ludzi poprzez zamurowanie okien piwnic i zamontowaniu drzwi i bram

instytucje współfinansujące
Projekt współfinansowany ze środkówWojewództwa Dolnośląskiego oraz  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo  Kulturowe priorytet 1: Ochrona zabytków

Galeria

ADRESSE

ul. Kościuszki 1 / 4 (1. piętro)
59-800 Lubań

KONTAKT

 +48 75 775 96 65
 biuro@alykow.com
INFORMATION

© © Alle Rechte vorbehalten
Ingenieurteam AŁYKOW 2020

Zurück zum Seiteninhalt