Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach - Ałykow Zespół Inżynierów

Potrzebujesz dokumentacji, pomocy w przygotowaniu
i realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym ?
Zespół inżynierów Ałykow ›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Zespół inżynierów Ałykow
›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Title
Przejdź do treści

Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach (XVIII  w.)

- Transgraniczne Centrum Kształcenia Młodzieży i Dorosłych

nazwa zadania
Modernizacja  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicacz - Transgraniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży i Dorosłych

opis obiektu
Dwór zbudowany w 1527r. przez Hansa von Nositz został w 1702r  przebudowany przez Moritza Christiana von Schweinitz  na barokowy pałac o  trzech kondygnacjach nadziemnych. W XIX w. pałac rozbudowano  dostawiając od strony zachodniej trzykondygnacyjną dobudówkę z klatką  schodową. Dalszą rozbudowę przeprowadzono w XX w. budując od strony  wschodniej taras na poziomie 1. piętra. Spadek terenu w kierunku  południowym wykorzystano do utworzenia tarasów otoczonych murem  oporowym. Od strony północnej do pałacu prowadzi łukowy most o kamiennej  ażurowej balustradzie.
Obiekt jest monumentalnym założeniem o jedenastoosiowych fasadach  głównych, akcentowanych podziałem pilastrowym, nakryty mansardowym  dachem z lukarnami. Najokazalszą fasadępołudniową podkreślają  dwubiegowe, kamienne schody z tarasami ujętymi balustradami ozdobionymi  wazonami. Wnętrza w części nakrywają sklepienia kolebkowe, w części zaś  dekoracyjne plafony z malowidłami z XVIII w,, ilustrującymi sceny  mitologiczne

zakres prac
- remont wnętrz
- remont elewacji
- remont więźby dachowej
- roboty konserwatorskie
- instalacje elektryczne
- instalacje centralnego ogrzewania
- instalacje kanalizacji
- instalacje wentylacji
- instalacje komputerowe
- przyłącza instalacji
- remont tarasów i balkonów
- renowacja wystroju architektonicznego elewacji (portale, figury i detale architektoniczne z piaskowca).

instytucje współfinansujące
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej  INTERREG IIIA) Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska  (Województwo Dolnośląskie) oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego

Galeria

Wróć do spisu treści