Budynek Urzędu Gminy w Bolesławcu - Ałykow Zespół Inżynierów

Potrzebujesz dokumentacji, pomocy w przygotowaniu
i realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym ?
Zespół inżynierów Ałykow ›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Zespół inżynierów Ałykow
›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Title
Przejdź do treści

Budynek Urzędu Gminy w Bolesławcu

nazwa zadania
Projekt remontu dachu oraz adaptacji strychu na pomieszczenia biurowe budynku Urzędu Gminy w Bolesławcu.

opis obiektu
Obecna siedziba Urzędu Gminy Bolesławiec mieści się w kameralnym budynku dawnego klasztoru dominikańskiego, a właściwie dawnego refektarza klasztornego, dobudowanego do zabudowań klasztornych w 1714r. historia bolesławieckich dominikanów rozpoczyna się w XIII w. Podczas najazdu husytów w 1429 roku klasztor został niemal doszczętnie zniszczony, mimo to już w roku 1432 został odbudowany. Zakon nie przetrwał reformacji i szykan ze strony rady miasta i w 1545r. zgromadzenie zostało rozwiązane. W 1554r. opuszczone zabudowania przeznaczono na szpital i przytułek dla ubogich. W 1660r. po długotrwałych procesach, Dominikanie powrócili do miasta i dawnych zabudowań klasztornych. Wielki pożar miasta z 1739r. strawił niemal cały klasztor; ocalał tylko budynek refektarza. Kres działalności zakonu w Bolesławcu nastąpił wraz z sekularyzacją wszystkich klasztorów na terenie Prus w 1810r. przeorem był wówczas Ambroży Gottschalk. W 1816r. zburzono kościół przyklasztorny, a na jego miejsce wzniesiono drugi budynek szkolny, równolegle do istniejącego. Został on rozebrany tuż po wojnie, a do dzisiejszych czasów zachował się właśnie budynek dawnego refektarza klasztornego. We wnętrzu budynku odnaleźć można XVIII-wieczny ceramiczny herb miasta.

zakres prac
• wymiana pokrycia,
• wymiana instalacji odgromowej i obróbek blacharskich,
• wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej,
• wykonanie remontu tynków,
• wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich elementów architektonicznych z piaskowca,
• adaptacja pomieszczeń poddasza na pomieszczenia biurowe

Galeria

Wróć do spisu treści