Budynek Ratusza w Nowogrodźcu - Ałykow Zespół Inżynierów

Potrzebujesz dokumentacji, pomocy w przygotowaniu
i realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym ?
Zespół inżynierów Ałykow ›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Zespół inżynierów Ałykow
›› profesjonalnie i zawsze na czas.
Title
Przejdź do treści

Budynek Ratusza w Nowogrodźcu (XV/XIX w.)

nazwa zadania
Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia oraz elewacji wraz  zrenowacją wystroju architektonicznego elewacji, remont pomieszczeń na  1. piętrze

opis obiektu
Obiekt zbudowany w roku 1656. Spłonął w roku 1726 podczas wielkiego  pożaru miasta. Odbudowany jako budynek na planie prostokąta z wieżą,  która zawaliła się 2 lutego 1742 r. W obecnej formie wzniesiony w roku  1795 przez mistrza murarskiego Menzla z Bolesławca i mistrza  ciesielskiego Antoniego Zugehöra z Nowogrodźca.

zakres prac
- wymiana pokrycia
- wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej
- wymiana zniszczonych elementów
- wymiana instalacji odgromowej i obróbek blacharskich
- remont elewacji
- renowacja wystroju architektonicznego elewacji
- remont stolarki okiennej
- remont pomieszczeń na 1. piętrze

instytucje współfinansujące
Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet 1: Ochrona  zabytków

Galeria

Wróć do spisu treści